PCG wil starten in Februari 2015 met een wedstrijdzwemmen trainers opleiding nivo 2

PCG wil starten in Februari 2015 met een wedstrijdzwemmen trainers opleiding nivo 2

Beginnende trainers starten met een opleiding op niveau 2. In deze opleiding leert u hoe u verantwoord training kan geven aan met name de jeugdige wedstrijdzwemmers. U bent misschien wel de eerste trainer waar ze mee te maken krijgen. Uw rol is om deze enthousiaste zwemmers de basisvaardigheden verder aan te leren en te verbeteren. Om dit te kunnen doen, wordt  in de opleiding veel aandacht besteed aan de verschillende zwemtechnieken; borstcrawl, rugcrawl, schoolslag en vlinderslag en hoe u deze op een positieve, leuke en goede manier aanleert. Ook wordt er aandacht besteed aan de wedstrijdbegeleiding en de veiligheid in en om het zwembad.

De bijeenkomsten
De opleiding bestaat uit 7 bijeenkomsten waarin zowel praktijk als theorie aan bod komt. De opleiding wordt gegeven door docenten van de KNZB. Met het geleerde uit de theorie en praktijk worden opdrachten meegegeven voor trainingen binnen de vereniging. Deze gemaakte opdrachten worden via de Electronische leeromgeving (N@tschool) weer ingeleverd en nagekeken door de docent.

In de praktijk
In uw vereniging is er een ervaren trainer aanwezig (de praktijkbegeleider). die u ondersteunt bij het uitvoeren van de opdrachten.  Eerst geeft u delen van een training en werkt u samen met ervaren trainers. Naarmate de opleiding vordert, bent u zelf verantwoordelijk voor het geven van de trainingen. De praktijkbegeleider geeft dan feedback en evalueert regelmatig samen met u.

De afronding van de opleiding bestaat uit het inleveren van 3 portfolio’s, dit zijn schriftelijke opdrachten met de volgende onderwerpen:  geven van trainingen, begeleiden van wedstrijden en assisteren bij een activiteit. U behaalt binnen een jaar uw diploma Trainer wedstrijdzwemmen 2 en bent van grote meerwaarde voor uw vereniging en de zwemmers! Na het behalen van het diploma bent u Trainer Wedstrijdzwemmen 2 en kunt u de trainingen voor uw groep verzorgen.

Voor meer informatie graag mailen naar zwem@pcg-gorinchem.nl en in de onderwerp “Trainers opleiding nivo 2”. Als we er min 17 kandidaten hebben gaat het door.