ALV 23 April

War frame

Beste leden

op 23 april om 20:15 is in het Zwuik weer de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Bij deze bent U allen uitgenodigd.

De stukken kunnen aangevraagd worden; ze worden dan per e-mail toegezonden.  Mailadres: pcg@zwembond.nl

Vragen voor de ALV kunnen per e-mail op het bovenstaande adres van te voren worden gesteld 앱 추가.

Tot 23 april!

Download it here