Voorjaars schoonmaak

Samen met OSCG heeft PCG de half jaarlijkse voorjaarsschoonmaak gehouden. Hierdoor kunnen wij het T Zwuik behouden, gestart met koffie en koek en geëindigd met broodjes hamburger in hetzelfde T Zwuik.

Een zeer geslaagde samenwerking en bovenal een heel gezellige en zonnige dag.

Jong en oud een twintigtal, heeft zijn steentje aan deze dag  bijgedragen.

Ik wil iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage.

Jouke Koning

Voorzitter PCG

20160409_120306