Algemene Leden Vergadering

반지의 제왕 반지원정대 다운로드

Woensdag 23 maart om 20:00 is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Bij deze bent U allen uitgenodigd.

De ALV is de kans om mee te denken en te beslissen in de toekomst van PCG Wake.

De stukken kunnen aangevraagd worden; ze worden dan per e-mail toegezonden.  Mailadres: pcg@zwembond.nl

Vragen voor de ALV kunnen per e-mail op het bovenstaande adres van te voren worden gesteld Download The Flower Path.

Locatie: EETCETERA te Arkel (Pr. Margrietstraat 21, Arkel)